Dotacja na nową działalność gospodarczą.

Otwórz z nami swoją działalność gospodarczą.
Możesz otrzymać od 20 000 tysięcy złoty do 50 000 tysięcy złotych

Informacje o projekcie

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) w wieku 18-65 lat, które zamieszkują na terenie całej Polski zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG, KRS lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

FORMY WSPARCIA:
– szkolenie i doradztwo
– wsparcie finansowe na uruchomienie oraz prowadzenie działalności gospodarczej

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
W projekcie mogą uczestniczyć pozostające bez pracy osoby fizyczne w wieku 18-65 lat, które zamieszkują na terenie całej Polski i zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i spełniają następujące kryteria formalne:
– osoby, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020r w wyniku pandemii COVID-19
– osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
– osoby z niepełnosprawnościami
– kobiety
– osoby o niskich kwalifikacjach
– osoby odchodzące z rolnictwa
– imigranci i reemigranci
– osoby, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą

Na naszej stronie w dokumentach do pobrania znajduje się formularz zgłoszeniowy. Wypełnij go i prześlij do nas a my się z Tobą skontaktujemy.
Kontakt: piotr@szkoleniaexpert.com.pl
tel.: 697-826-464
tel.: 722-269-419